ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Разработване, дизайн и отпечатване на рекламни и информационни материали"

Проект “Young Volunteer”, Code ROBG – 296
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Фондация “Устойчиво развитие и просперитет”
Документация
Прикачен файл Size
Документация 6.97 MB