ОИЦ-Пловдив продължава успешно с информационната си кампания за 2019 г.

Градовете Сопот, Карлово и Кричим бяха домакини на публичните информационни събития, които екипът на ОИЦ-Пловдив реализира през настоящия месец. Над 60 души посетиха мобилния офис на ОИЦ по време на мероприятията в трите насели места от област Пловдив. Сред тях бяха земеделски производители, животновъди, пчелари, предприемачи и граждани.

Експертите на пловдивския информационен център представиха на всички заинтересовани лица подробности за актуалните възможности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към вече отворената за кандидатстване подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ПРСР. Експертите на ОИЦ разясниха целите на подмярката, допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и изискванията, отбелязани в условията за кандидатстване.

Заинтересованите лица  бяха подробно запознати и с електронната платформа ИСУН 2020, начините за използването й за запознаване с документация, подаване на проектни предложения и следенето на обявените обществени поръчки.

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив в гр. Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.