СНЦ „Зелена Странджа“

Предмет: "Доставка на 1 брой нов лек автомобил с капацитет 8+1 места"
Дата на валидност
Програма
СОП „Черноморски басейн” 2014-2020
Възложител
СНЦ „Зелена Странджа“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: "Доставка на 1 брой нов лек автомобил с капацитет 8+1 места"

Проект "Нов подход за премахване на отпадъци в морето и реките", MARLENA, реф. No BSB-139

СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Срок за подаване на оферти: 12.11.2018 г., 17.00 ч.

Документация
Прикачен файл Size
Документация 8.48 MB