Стартира Международната лятна академия на ОИЦ-Видин

11 младежи и петима лектори от чужбина са участници в четвъртата академия на Центъра

Днес стартира Международната лятна академия на ОИЦ-Видин. Управителят на Центъра Мариела Савкова и Ахмед Куйтов – председател на УС на Сдружение „Институт Перспективи“ дадоха началото на обучението, което ще продължи пет дни – до 16 август 2019 г. Академията тази година се провежда под формата на сътрудничество между Областен информационен център-Видин и Сдружение „Институт Перспективи“.

Мариела Савкова заяви, че целта на академията е да подкрепи развитието на европейската идентичност у младите хора и да развие лидерски умения у тях. Управителят на ОИЦ представи и възможностите за финансиране на младежко предприемачество от Оперативните програми и трансграничните и транснационални инструменти на ЕС. Председателят на УС на Сдружение „Институт Перспективи“ Ахмед Куйтов също приветства участниците в обучението и посочи, че целта е обучителите в него и младите хора заедно да могат да разработят младежки проект, финасиран от Програма „Еразъм +“, с реализацията на който да осъществят младежки обмен.

Темата на лятната академия е „Трансформиращо образование - Създатели на промяната“, като тя е посветена на Международния ден на младежта 12 август -“Трансформиращо образование”. 11 участници от гр. Видин –десет ученика от ГПЧЕ „Йордан Радичков“, СУ „Цар Симеон Велики“, ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ и един студент, ще бъдат обучавани от управителя на ОИЦ-Видин Мариела Савкова (в последния ден на академията) и петима стажанти на Програма „Еразъм +“ от Индонезия, Испания, Чехия и Полша от четири Европейски университета: „Универститет Крал Хуан Каролос“ - Мадрид, „Университет Вистула“ – Варшава, „Англо-Американски университет“ – Прага и Колеж „Сивитас“-Варшава.

Лятната академия на ОИЦ-Видин се провежда за четвърта поредна година, като за първи път в нея има представители от чужбина, посветена е изцяло на младите хора и се провежда в продължение на пет поредни дни. Първата академия, през 2013 г., включваше еднодневни интензивни обучения за новия програмен период за бенефициентите, като срещите бяха проведени в Кула, Бойница, Брегово и Белоградчик. Втората академия на областния информационен център беше проведена за един ден през 2014 г. в гр. Кула и бе посветена на Споразумението за партньорство и новите оперативни програми, с които бяха запознати бизнеса, общините и неправителствените организации. През 2015 г., във Видин, отново като еднодневно интензивно обучение, беше проведена третата академия на тема: „Подготовка на европейски проекти за финансиране от Оперативните програми“, в която се включиха представители на местните власти и неправителствения сектор.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg