Публична покана, предмет: настаняване и осигуряване на храна

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, ROBG-368
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Румъния-България
Възложител
Сдружение „Институт за териториални иновации и
Документация
Прикачен файл Size
документация 7.18 MB