ОИЦ-Русе стартира втората си годишна обиколка

Пред пълни зали преминаха срещите на ОИЦ-Русе през първата седмица от втората годишна обиколка на експертите.Представителите на местните общини,НПО и бизнеса бяха заинтригувани от презентацията на управителя на ОИЦ-Русе Камелия Махакян. За тях беше интересно и полезно да разберат каква е визията и подготовката за следващия програмен период 2021-2027г, както и новите моменти и приоритетите. Експертът Ана Буренкова запозна присъстващите със условията за кандидатстване по процедура" Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици" по ОПОС 2014-2021г, където общините и НПО са допустими бенефициенти. Следващата седмица обиколката продължава според планувания график.

Две могили

26.08.2019

10:30 часа

Зала на Общинския съвет

Иваново

27.08.2019

10:30 часа

Зала на Общинския съвет

Сливо поле

28.08.2019

10:30 часа

Зала на Общинския съвет

Ценово

29.08.2019

10:30 часа

Зала на Общинския съвет

Борово

30.08.2019

10:30 часа

Зала на Общинския съвет