Самооценка на изпълнението на предварителните условия – Приложение 3., Приложение 4. и Приложение 5. към Споразумението за партньорство 2014-2020