ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Осигуряване на услуги"

„Писмените съкровища на Долен Дунав“, ROBG-290
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Фондация „Глобални библиотеки -България“
Документация
Прикачен файл Size
Документация 4.57 MB