Продължават информационните дни в област Кърджали

На открита приемна в община Кирково екипът на ОИЦ-Кърджали представи възможности за реализиране на идеи чрез финансовите инструменти по Оперативните програми. Експертите на информационния център представиха на всички заинтересовани лица подробности за актуалните възможности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) . Земеделските производители проявиха най-голям интерес към отворената за кандидатстване подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ПРСР. Присъстващите на информационното събитие получиха информация за целите на подмярката, допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и изискванията, отбелязани в условията за кандидатстване.