ОИЦ – Ловеч с приятели от осем европейски държави

На 5 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч прие гостуващи на града ни млади хора - журналисти от осем европейски страни, участници в Международния тренировъчен курс „R.R.R. Raising Radio Reaction" (в груб превод „Да предизвикаме радиореакция“). Курсът се съфинасира по Програма „Еразъм +“, а организатор е сдружение „Гет он борд“ /Get on Board/, София. Младежите гостуваха на града ни с любезното съдействие и домакинство на Община Ловеч, която осигури материалната база и логистичната подкрепа на Областен информационен център - Ловеч. Тренингът на интернационалната група младежи се проведе в периода 29.08 - 07.09.2019 г. в залата на Община Ловеч, намираща се точно срещу офиса на Областен информационен център – Ловеч. Гостуващите 25 участници от държавите България, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Полша, Словакия и Северна Македония посетиха ОИЦ – Ловеч и с любопитство разгледаха информационните материали и се запознаха с дейността и услугите, които Центърът предоставя на своите потребители. Благодарение на мотивацията и желанието за повече информираност и контакти на всички участници, ОИЦ-Ловеч спечели нови приятели.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com