Подкрепата от ЕС за предприемачите и инвеститорите представи на инвестиционен форум в Ружинци екипът на ОИЦ-Видин

 

С изнесена приемна стартира есенния цикъл от срещи на Центъра

Възможностите за подкрепа на предприемачите и инвеститорите от фондовете на ЕС представи вчера екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. В събитието, което се организира от Община Ружинци, се включиха посланикът на Кралство Дания Сьорен Якобсен и Оле Андерсен, управител на  фирма „Данюб Грийн Пиг“, която ще изгради в с. Дреновец модерна свинеферма за 1000 свине майки.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи пред участниците в събитието дейността на Центъра и посочи че екипът на офиса ще съдейства с информация за ЕСИФ, както на фирмата от Дания, така и на всеки потенциален инвеститор, който иска да започне или разшири бизнеса си в област Видин чрез европейско проектно финансиране, защото устойчивото развитие на региона изисква много добро и продължително сътрудничество между публичния и частния сектор.

Същевременно през целия ден на форума екипът на ОИЦ-Видин, чрез изнесена приемна, предоставяше информация на посетителите за актуалните възможности по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и финансовите инструменти.

На среща с кмета на Община Ружинци Александър Александров, както и при разговорите с посланика на Дания Сьорен Якобсен и управителят на „Данюб Грийн Пиг“ Оле Андерсен екипът на видинския областен информационен център посочи че партньорството с местните власти и бизнеса е приоритет в работата на офиса, както и че с повече участия на „терен“, като форума в Ружинци, се цели информацията за ЕСИФ да достигне до максимално широк кръг от потенциални бенефициенти. Целта е европейските средства да спомогнат за икономическото развитие и доходите на домакинствата, заяви Мариела Савкова. Тя посочи още че с инвестицията се отваря възможност за бизнес отношения на местните фермери и дългосрочно развитие на животновъдния сектор. Фермерите от Ружинци също ще бъдат подкрепяни с информация от ОИЦ.

С презентацията и изнесената приемна в Ружинци стартира есенния цикъл от срещи на ОИЦ, който ще обхване всички общини от областта. Във всяка от тях, на база на детайлен анализ, ще се представят най-актуалните за местната общност възможности за финансиране от ЕС.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg