ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ДАВА НАЧАЛО НА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Община Златоград кани всички заинтересовани да вземат участие в пресконференция за оповестяване стартирането на проект №BG16RFOP001-2.002-0031 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4.

Събитието ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 18.30 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ "Просвета - 1908”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Региони в растеж" 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони-2”.

Всички жители и гости на Златоград са добре дошли на събитието!