ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ДОСПАТ

На 18 септември 2019 г. /сряда/, от 10:30 ч. до 12:00 ч., пред сградата на Туристически информационен център - Доспат, ОИЦ – Смолян проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

Посетителите на събитието имаха възможност да се запознаят с отворените за прием процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, както и с възможностите за финансиране по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Интерес сред посетителите на събитието представляваше предстоящия прием по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към МИГ „Високи Западни Родопи“.