Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ бе представена във Велико Търново

Във Велико Търново се проведе информационен ден по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Събитието се организира от Министерство на културата с логистичното съдействие на Областен информационен център – Велико Търново. В срещата участваха представители на общинските администрации, културни институции, читалища от региона, неправителствени организации и медии. В проявата се включи и заместник-министърът на културата Амелия Гешева, която представи възможностите за финансиране на проекти по Програма PA 14 в периода до 2024 година.

Първата покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма PA 14 бе обявена от Министерството на културата в началото на септември. По процедурата могат да кандидатстват всички нетърговски, публични или частни, както и неправителствени организации,  регистрирани  като  юридически  лица  в  България, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор. Допустими кандидати по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ са и общинските администрации. Допустими партньори по настоящата покана могат да бъдат юридически лица, регистрирани в България, така и такива от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Общият  размер  на  безвъзмездната финансова помощ по процедурата 1 582 353 евро. Минималният размер на финансовата подкрепа за един проект е 50 000 евро, а максималният размер възлиза на 200 000 евро. Проектни предложения могат да се подават до 3 декември 2019 г. Срокът  за  изпълнение  на проектите може да бъде от 6 до 24 месеца. Възможност да получат финансиране ще имат проектни предложения свързани с организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи на местно и на регионално ниво, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат и ангажират нови публики.

Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е с общ бюджет от 10 000 000 евро, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Програмен оператор на средствата за култура от програмата през периода 2014-2021 г. е Министерство на културата на Р България, а програмен партньор от страните донори е Съвета по изкуствата - Норвегия.