ОИЦ-Кърджали с изнесен информационен ден в Джебел

На 30 септември  екипът на Областен информационен център-Кърджали  проведе изнесен информационен ден в град Джебел, където представи добри практики и  възможности  за финансиране чрез средствата, предоставяни от ЕСИФ.  Експертите на ОИЦ посетиха шивашкото предприятие "Идеалфешън", което успешно е изпълнило  проект „"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи", финансиран със средства от ОП"Иновации и конкурентноспособност". 

Целта на информационното събитие  е да представи постигнатите до момента резултати, добри практики и предстоящи възможности по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), които се свързват с подобряване на производствените процеси в предприятията, намаляване на разходите и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

На всички присъстващи бяха раздадени рекламни и информационни материали, представящи ключови инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализирани в област Кърджали през настоящия програмен период 2014-2020 г., както и бюлетини за популяризиране на европейските политики.