МТСП с повторна покана към НПО-сектора за избор на представители в тематичната работна група за програмен период 2021-2027 г.

Министерството на труда и социалната политика отправя повторна покана към част от неправителствените организации за участие в избора на представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Тематичната работна група се създава с цел оптимизиране на работата по разработване на програмните документи и намаляване на административната тежест. МТСП отправя покана към организациите, които имат желание да участват в дейността на работната група, да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в групата.

Заявление могат да подадат само организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи; екологични организации; социални организации, работещи в сферата на общественото здраве, както и организации, работещи в сферата на хранителното банкиране. Неправителствените организации, които подадат заявление, ще бъдат поканени да излъчат в работната група общ представител на съответната организация и негов заместник.

Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и заедно с изискваните документи се приемат в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана на адрес: гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (важи датата на пощенското клеймо), които може да намерите ТУК