С изнесена приемна в Крумовград продължават информационните дни на Областен информационен център-Кърджали

Екипът на Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесена приемна в община Крумовград, която е част от информационната кампания на центъра във всички общини на област Кърджали. Посетителите на мобилния офис бяха запознати с акцентите от предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. Експертите на информационния център представиха на всички заинтересовани лица подробности относно използване на платформата ИСУН2020 -  запознаване с документация, входиране на проекти и следене на електронните обществени поръчки. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни и информационни материали, представящи ключови инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализирани в област Кърджали през настоящия програмен период 2014-2020 г., както и бюлетини за популяризиране на европейските политики.