„Мениджър за един ден“ в ОИЦ-Силистра

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.

JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа.

В град Силистра, ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ се включиха в инициативата, а техни приемни организации бяха Областна администрация Силистра, Областен информационен център – Силистра и Център за кариерно ориентиране – Силистра.

Офисът на ОИЦ-Силистра „отвори врати“ за Ивелина, Теодора, Мартин и Александър. Те се запознаха с дейността на центъра и различните събития и инициативи, които екипът провежда на територията на областта. Надникнаха в света на европейските политики и програми, запознаха се с електронната система ИСУН 2020 и начинът за подаване на проектни предложения, както и с добрите практики от успешно реализирани проекти. Получиха отговор на своите въпроси и разбраха как се разпределят европейските средства в България, както и какъв е пътят на една идея да бъде реализирана чрез проект. Тръгнаха си с информационни материали, усмивки и с призива „Бъдете активни!“.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.