С възможностите за финансиране от ЕСИФ се запознаха бенефициентите в Белоградчик

Продължава вторият за годината цикъл от информационни срещи на Областен информационен център-Видин във всички общини на областта. Днес, в Белоградчик, представители на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса се запознаха с актуалните възможности за финансиране от ЕСИФ. Заместник-кметът на Община Белоградчик Росен Младенов, експерти от проектния отдел и други звена на общинската администрация, както и ръководители на неправителствени организации и хотелиери, получиха информация за отворени процедури по Оперативните програми и зададоха своите въпроси за тях и други възможности за подкрепа от ЕС.

Експертът Цветомир Ценков запозна участниците в срещата с процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той подчерта че реализирането на проекти по тези процедури от бенефициенти от Белоградчик, както и от цялата Видинска област, ще е важна стъпка в популяризирането на Натура 2000, опазването и развитието на животинското и растителното богатство на нашия край и шанс да се промотира то като успешен туристически продукт. Ценков представи на присъстващите и възможности за развитие на културната и публична инфраструктура.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова презентира изпълнението на Оперативна програма „Храни“. Тя акцентира на приноса на програмата към най-социално уязвимите слоеве в областта и проектния ангажимент на всички общини от Видинския край по нея с „топъл обяд“ и БЧК с раздаването на хранителни пакети. Савкова запозна участниците в срещата с предвиденото разширение на възможностите по програмата чрез пакети за новородени и пакети с индивидуални хигиенни продукти.

Мариела Савкова и Цветомир Ценков обсъдиха със заместник-кмета Росен Младенов и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ в Белоградчик. С тях в „града под скалите“ бяха реновирани и се реновират жилищни, образователни, културни, общински и държавни сгради, с обща стойност на договорите 6 640 228 лв. (съгласно ИСУН).

И в следващите си срещи в останалите общини на областта, екипът на ОИЦ-Видин ще представя актуалните възможности за финансиране от ЕСИФ, като отчита конкретните потребности на бенефициентите във всяка от общините. Всички срещи са открити за потенциалните бенефициенти и всеки, който има интерес към европейското финансиране.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg