ОИЦ - Шумен отчита силна година за европейските проекти в област Шумен

69 договора на обща стойност 20 062 231,11 лв. са сключени по оперативните програми в област Шумен през 2019 г. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е за над 19,8 млн. лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Данните са от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и бяха съобщени на пресконференция в ОИЦ - Шумен днес. Повече от половината от договорите са по Програмата за развитие на селските райони (40бр.). Сред оперативните програми с най-голям брой нови проекти е "Иновации и конкурентоспособност" (13бр.). Област Шумен убедително държи второто място след Варна по брой договори в Североизточния регион. Сред десетте общини в областта с най-много сключени договори през изтичащата година е община Шумен (17 бр.), а след нея се нареждат общините Велики Преслав и Каолиново с по 10 нови договора, Каспичан с 9 и Нови пазар с 6.

Областният информационен център в Шумен отчете, че ИСУН е значително подобрена и надградена, с което бенефициентите са максимално улеснени, както при кандидатстването, така и при изпълнението, и отчитането на проектите. Публичният модул на ИСУН прави все по-прозрачно управлението на европейските средства. От ОИЦ отчетоха още като позитивна промяна това, че потенциалните ползватели на еврофондовете са много по-образовани сега и се справят сами, както при кандидатстването, така и при отчитането.

През 2019 г. помощ от експертите в ОИЦ са потърсили около 500 посетители, което е почти 40% изпълнение на заложения индикатор за брой посещения на място през тригодишния период на функциониране на ОИЦ.