"ТЕСИ" ООД приключи успешно проект за енергийна ефективност

Шуменската фирма "Теси" ООД приключи успешно проект за енергийна ефективност на обща стойност над 2 млн. лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност". Проектът е с наименование "Енергийно ефективно производство в Теси ООД" по процедура: BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". Размерът на получената безвъзмездна финансова помощ е 1 013 583,65 лв. Проектът е базиран на енергоспестяващи мерки от енергийно обследване, като инвестициите включват: замяна на линия за мокро нанaсяне на емайл на високообемни бойлери и фланци с енергийно ефективна линия от ново поколение за емайлиране фланец на бойлер; и замяна на производствена линия за прахово боядисване с нова линия за боядисване на конвектор с ниско потребление на енергия и висока производителност. Един от основните резултати е увеличения с 2,5 пъти производствен капацитет на линията за емайлиране на фланци, чието годишното производство е нараснало 4 пъти, при силно намалени разходи на електроенергия и въглеродни емисии. Намален е и средногодишния разход на електроенергия и въглеродни емисии на линията за боядисване на конвектори, а производственият й капацитет е увеличен до 110 изделия за час. Въведена е и система за енергиен менджмънт в предприятието. Освен  постигането на основната цел на проекта, мерките за енергийна ефективност ще подпомогнат устойчивия растеж на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност.