Екип на италианския проект ASOC посети България и се запозна с работата на ОИЦ – София

На 10 януари 2020 г. на посещение в офиса на Областен информационен център – София бе Джанмарко Гуацо от отдел „Оценка“, дирекция „Политики по сближаване“ в Председателството на Министерския съвет в Италия.

Посещението на г-н Гуацо в България е свързано с пилотната инициатива на Европейската комисия „Open Cohesion School“,  в която страната ни се включи наскоро. В България инициативата е наречена  „Детективи на европейски проекти“ и се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни данни (или т.нар. „отворени данни“). България ще участва чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, а проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

В пилотната инициативата на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК участват и други държави от ЕС - Хърватия, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция, а тя е вдъхновена от проекта на Италия „A Scuola di Open Coesione“ (ASOC), където успешно се прилага от 2013 г. досега.

При посещението си в България Джанмарко Гуацо, който е част от италианския екип по проекта ASOC, се срещна с екипа на ОИЦ – София, за да се запознае на място с работата на центъра и услугите, които предоставя. Особен интерес за италианския гост представляваха инициативите на ОИЦ – София с ученици и студенти, в които по атрактивен и достъпен начин младите хора се запознават с темите на европейските програми, фондове и политики.

Информация за посещението в България на екипа на италианския проект ASOC може да прочетете тук.