С ПРОЕКТ ПО ОПРЧР ИЗГРАЖДАТ НОВА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ ЕЛИН ПЕЛИН И ЕТРОПОЛЕ

На 16 януари 2020 год. в ритуалната зала на община Елин Пелин се проведе начална пресконференция по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
По време на събитието присъстващите бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация.
Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община Етрополе е партньор.
Общата му стойност е 286 338,64 лв. - 100% БФП, в това число средства от ЕСФ (85%) 243 387,84 лв. и национално съфинансиране (15%) 42 950,80 лв.
В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както и психологическа подкрепа, за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Елин Пелин и община Етрополе. По проекта също така е предвидено обучение и супервизия на персонала, както и ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства, за извършване на мобилната работа. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2023 г.