Подобрената градска среда е във фокуса на ученическото наблюдение в Шумен

В Шумен започна ученическо наблюдение на  европейски проект. То се провежда в рамките на пилотна инициатива на Европейската комисия за мониторинг на проекти в 6 държави, сред които и България. Съдействие на Комисията у нас оказват шест областни информационни центъра, сред които е и ОИЦ-Шумен. Мониторинга обхваща 6 области на страната, сред които и Шумен, и преминава под мотото „Детективи на европейски проекти“.

Шуменският екип – детективи включва 12 ученици от 4 училища. Те ще проверяват изпълнението на проект на Община Шумен за подобряване на градската среда. Той е озаглавен : „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ и е реализиран в периода 2017-2019 година. Общата му стойност е 7 178 080, 96 лева. Средствата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  С  тях са подобрени улични настилки, тротоари, паркове и градини, обособени са детски площадки, подстъпи за инвалиди, велоалеи,  и е поставено енергоспестяващо осветление. През следващите няколко месеца учениците ще се срещнат с ръководството на проекта, с външни изпълнители и потребители на подобрената градска среда. Целта им е да проследят етапите на изпълнението, като отчетат постигнатите резултати и ползите от проекта за местната общност. В първия си доклад, шуменските наблюдатели изработиха план за действие и разпределиха ролите и задачите си. Създадоха, лога на екипа и на проекта, който ще наблюдават.