Публична покана с предмет: "Организиране на събития"

„Организиране на събития в следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Организиране на обучение за млади предприемачи Обособена позиция 2: Организиране на транснационално изложение и състезание за стартъпи Обособена позиция 3: Организиране на бизнес конференция по предприемачество TRANS-EDU-NET"
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
INTERREG Балкани - Средиземно море 2014-2020
Възложител
Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"
Документация
Прикачен файл Size
Документация 6.09 MB