Публична покана с предмет: "Услуги за организиране на три събития в България и четири в чужбина (Албания, Гърция, Кипър и Република Северна Македония)"

Проект BMP1/1.1/2612/2017 „Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural”
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
„Балкани-Средиземно море 2014-2020“
Възложител
СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”
Документация
Прикачен файл Size
Документация 5.52 MB