ОИЦ – София проведе серия от срещи със студенти

В периода 13 – 19 февруари 2020 г. в залата на Областен информационен център – София се проведоха четири информационни срещи със студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт", "Архивистика и документалистика" и "Библиотекознание и библиография" на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Станалите вече традиционни срещи имаха за цел да запознаят студентите, изучаващи дисциплината „Проект мениджмънт“ при проф. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова, с програмите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Експертите на ОИЦ – София запознаха младите хора със спецификите на всички оперативни програми на ЕС в България, с актуалните възможности за кандидатстване по отворени процедури, както и с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020). Те разбраха как става електронното кандидатстване и как да търсят статистически данни за изпълнението на програмите. Като най-полезна и интересна студентите определиха функционалността „Мога ли да кандидатствам?“ в ИСУН2020, чрез която бързо и лесно всеки потребител може да провери, според населеното място, в което се намира и вида и типа на организацията, в която работи, дали има актуални и предстоящи процедури, по които би бил допустим кандидат.