Планинско приключение с електрически колелета по 32 маршрута в Монтана, Видин и Мехединци

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана отчете два проекта, по които е партньор, по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

С проекта „Съвместно приключение по планинските пътеки“ са проучени 32 планински маршрута в областите Монтана и Видин в България и Мехединци в Румъния. Изследвани са нивата на развитие и потенциала на тези места, както и възможността в тях да се развива устойчив велотуризъм. С тази цел са закупени 150 електрически планински колелета, разпределени по 50 за всяка област в граничния регион, които са предоставени за експлоатация от конкретни местни оператори, подбрани по определени критерии. В нашата област идентифицираните планински пътеки/маршрути, подходящи за туризъм с планински електрически колелета, са 11. Част от тях са тествани по време на 4 отделни информационни тура за популяризиране както на планинския туризъм, така и на велотуризма. В област Монтана планинските електрически колелета могат да се вземат за ползване от 10 места, сред които Общински младежки дом, Община Берковица, Туристически информационен център – Вършец, Туристически информационен център – Чипровци, Община Георги Дамяново, хотели във Вършец и с. Спанчевци, къща за гости в с. Копиловци и хижа в местността Мангесина ливада, Чипровци. Конкретните маршрути са подробно описани и богато илюстрирани в албум, с посочени GPS координати и списък на близки туристически атракции. В рамките на изпълнението на проекта е разработена и маркетингова стратегия за популяризиране на устойчивия туризъм и развитие на нов тип туристическа услуга в трансграничния регион – обиколка с велосипед. Проектът е реализиран от Асоциация за електроника и софтуерна индустрия (ARIES – Oltenia), Крайова, Румъния, а от българска страна партньори са Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин и Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана. Стойността на финансирането от ЕС е над 416 хил. евро.

С проекта „Открий съкровищата на ромите“ са организирани фестивали, посветени на ромската култура. Изготвени са туристически маршрути в трансграничния регион, които популяризират и представят стари, традиционни занаяти. Обособени са центрове/малки пространства/ в ромските махали, посветени на техните култура и традиции. В Монтана такова място има в Народно читалище „Звезда 2007“ в кв. „Огоста“, където в рамките на проекта деца от различни етноси са се запознали взаимно със своите традиции и обичаи. Водещ партньор на този проект е Трансгранична асоциация „Равновесие и околна среда“, гр. Крайова, Румъния, а партньори са Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин" и Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана. Стойността на европейското финансиране е малко над 358 хил. евро.