Ученици от СУ „Георги Бенковски“ правят граждански мониторинг на проект по ОПИК

На 24 февруари 2020 г., учениците от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик посетиха предприятие „ЕЛХИМ ИСКРА“ АД, където направиха мониторинг на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кратко представяне на проекта направиха инж. Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта и инж. Албена Димитрова – директор връзки с инвеститорите и технически отговорник на проекта.

Изпълнението на проекта включва една проектна дейност – придобиване на ново оборудване необходимо за внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са въведени в експлоатация 10 бр. ново оборудване, внедрена нова технология и открити 4 бр. нови работни места. Вследствие от изпълнението на проекта се увеличи и производственият капацитет с над 40 %. Общата стойност на проекта е 3 002 880 лв.

Посещението на бенефициент „ЕЛХИМ ИСКРА“ АД е част от пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, който има за цел да формира в учениците гражданско самосъзнание и активност, като ги провокира да изследват и да направят мониторинг на обществено значим проект в своя град, финансиран с европейски средства.

В събитието взеха участие и представители на ОИЦ – Стара Загора, които обмениха опит с екипа на ОИЦ – Пазарджик.