Мартеници, изработени от петокласници от София, ще зарадват самотни възрастни хора и лица в неравностойно положение

Работилница за изработване на мартеници организира по случай 1-ви март Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ-София). На 27 февруари екипът на центъра беше на гости в 46 ОУ “Константин Фотинов” в София, където деца от Va и Vб клас под ръководството на тяхната учителка по изобразително изкуство г-жа Илиана Христова с голям ентусиазъм усукваха и връзваха бели и червени конци. Експертите разказаха на децата с какво се занимава ОИЦ - София и им обясниха целта на инициативата - мартениците да бъдат подарени на хора, които нямат възможност да си купят. Когато разбраха това, децата се развълнуваха и вложиха цялото си старание и любов в изработката на традиционните Пижо и Пенда и други по-съвременни модели.

ОИЦ - София дари мартениците на Общинско предприятие "Социален патронаж", откъдето се ангажираха заедно с топлата храна, която доставят на самотни възрастни хора и лица в неравностойно положение, да подарят и мартениците, изработени от петокласниците в 46 ОУ “Константин Фотинов”.