С проект по ОПИК фирма „Валда 90“ повиши енергийната си ефективност

На 5 март 2020 г. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 и е на обща стойност 3 076 810 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 307 644 лв., националното съфинансиране е 230 760 лв., а собственото финансиране е 1 538 405 лв. Проектът е стартирал на 18.07.2018 г., към момента всички тръжни процедури по него са приключили, избрани са изпълнители, като дейностите ще бъдат финализирани до средата на юли т. г.

Фирма „Валда 90“ ООД е създадена през 1998 г. и е водещ производител на прозорци и врати от PVC и алуминий. Компанията е лицензиран производител на прозорци с марката KBE и е сертифицирана по световната система за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“ е изготвен в обхвата и в съответствие с изискванията на процедура „Енергийна ефективност за големи предприятия“ по ОПИК 2014-2020. Той е изцяло съобразен с препоръчаните мерки в направеното енергийното обследване на предприятието и същевременно е в синхрон с планирания инвестиционен проект на фирмата, предвиждащ мерки за понижаване консумацията на енергоносители, разширяване на производствения капацитет и подобрение на енергийната интензивност.

Конкретните дейности по проекта включват обследване за енергийна ефективност, инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, замяна на старото енергийно неефективно оборудване чрез закупуване на нова високотехнологична поточна линия за автоматизирано производство на PVC дограма. Предвидено е и изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква, вследствие модернизацията и усъвършенстването на производствения процес, да се повиши конкурентоспособността на предприятието, както и повишаване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на единица продукция, и разширяване производствения капацитет на „Валда 90“ ООД. Освен в посока на прилагане на енергоспестяващи производствени технологии, проектът допринася и за опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие на производството върху нея в синхрон с европейските директиви.