Указания за изпълнение на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, Турция и Северна Македония във връзка с извънредното положение в страната

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България, както и другите извънредни мерки, въведени на териториите на съседните държави, МРРБ, като Управляващ орган на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония приканва партньорите по проекти да извършат анализ на планираните дейности.

Подробни указания за изпълнение на проектите във връзка с извънредното положение в страната може да намерите:

  • за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 тук
  • за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 тук
  • за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония тук