Домът е отговорност

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин и в условията на дистанционно провеждане на дейностите по проекта

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин и в условията на дистанционно провеждане на дейностите по проекта, наложено от извънредното положение в Република България. С подкрепата и онлайн насоките на управителя на Областен информационен център - Видин, учениците от 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин изпълниха успешно всички задачи, поставени в рамките на урок 2 по проект „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“).

Изцяло онлайн и проучвайки публикации, младите хора се запознаха със специфични характеристики на информацията. С особен интерес учениците усвоиха техники за визуализиране на данни, полезни за най-доброто им представяне на събраната информация за софтуера и работните инструменти за създаването на добър продукт в областта на журналистиката. Видинските участници в проекта написаха статия от 16 страници за децата с увреждания в институции – „Домът е отговорност“. В нея, с оглед мониторинга на проекта за деинституционализация „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин, младежите описват световния и български опит в тази сфера, както и какво представляват специализираните институции.

Видинските евродетективи са активни и в социалните мрежи. Те популяризират работата си чрез страницата Dep Com във фейсбук, профил в Инстаграм, блог, както и активно документират със снимки и видео дейността си. Целта е не само да изпълнят заложените им задачи в рамките на уроците по проекта, но и да привлекат още веднъж вниманието на обществото към темата за децата с увреждания в институции. Екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи да съдейства на младите хора в реализирането на тези техни цели.

 „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“) е международен иновативен проект на Европейската комисия, в който участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция. Нашата страна участва в проекта чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, а ОИЦ действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в дейностите по проекта.

Доклад на учениците към Урок 2

Снимки: Страници 1-3 от Доклада, инфограма и графично изображение от доклада (къщичка със сърчица).

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg