Детективи на европейски проекти или как един европейски клуб в Бургас работи по време на световна криза

По време на пандемия, при загуба на хора в огромен мащаб, при тоталната промяна на начина на живот, продължаваме да творим с мисъл за бъдещето и с отговорността, че сме тук и сега.

Областен информационен център – Бургас бе един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“. Търговската гимназия и нейният Европейски клуб се включиха в изпълнението и мониторинга на проект за емблематичния за Бургас Дом на нефтохимика.

Пилотният проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“ е вдъхновен от италианския проект "A scuola di open coesione", където успешно се прилага от 2013 г. досега. В България, инициативата се реализира под надслов „Детективи на европейски проекти“.

До тук в съвместните срещи с учениците бяха представени целите и задачите на проекта, графика за изпълнението му и очакваните резултати. Обмислени бяха подходи, които ще се приложат при съвместната работа за по-ефективно и пълно постигане на целите. Учениците се запознаха с начина за набиране на информация от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), където е публикуван и проекта за Дома на НХК.

Всеки един от тях има своя роля в проекта: едни събират данни, други ги обобщават, публикуват и т.н.

Избраното име на екипа е „Зона 056“. Защото цифрите 056 е телефонният код на Бургас, а думата „зона“ е избрана, заради шумът покрай всеизвестната „Зона 51“, намираща се в Невада, САЩ. Логото на проекта също е с интересна концепция. То е съчетание между логото на Европейския клуб на Търговска гимназия и името на проекта „Детективи на Европейски проекти“. Заглавието на проучването е „Културата – движещата сила на Бургас“.

До този момент са преминати два урока, подготвени от италианския екип. След всеки от тях учениците попълват доклад. Остават още два до финала.

Повече информация за напредъка на проекта може да се проследи в Twitter - EUDetectives TG.

Екипът избра за своето проучване проекта: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“. Изборът е обоснован от голямото значение на сградата за града.

Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики.

Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното пространство, така и с утвърдени и набиращи популярност съвременни изкуства и творчески индустрии. Тук провежда своите заседания и Общинския съвет на града.