139 възрастни хора от община Велико Търново бяха подпомогнати с храни

Ведомства от Велико Търново подпомогнаха с 16 вида храни общо 139 възрастни над 65 години и хора с увреждания от града и десет други населени места от общината. Провизиите са предоставени в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане най-нуждаещи се лица.

Акцията бе организирана със съдействието на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към община Велико Търново. В инициативата се включиха представители на общинската администрация в партньорство с Български червен кръст, екипът на Превантивно информационен център по наркомании, доброволци, екипът на общинския Кол център, социални работници от старата столица, както и кметове на кметства.

Пакетите с храна бяха доставени на хора, включени в проект „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново“. Днес още 27 потребители от 4 населени места в Община Велико Търново ще получат подкрепа с хранителни продукти по проекта.

Всички потребители на комплексни социални услуги продължават да получават храна от Домашен социален патронаж – Велико Търново без промяна на графика, но при строги мерки за сигурност, като всички служители са обезпечени с маски и ръкавици, а съдовете щателно се дезинфекцират.

По инициатива на кмета Община Велико Търново инж. Даниел Панов още в средата на м.март бе създаден общински Кол център с три горещи телефона и един имейл адрес за доставка на стоки от първа необходимост по домовете на възрастни, болни и самотно живеещи хора. Кол-центърът работи всеки ден от 9,00 до 18,00 ч. На телефоните се приемат заявки за безплатна доставка на хранителни, санитарни и битови стоки, лекарства и др.

От началото на м.април със заповед на кмета на община Велико Търново са разкрити и два телефона за психологическа подкрепа във връзка с изпълнение на противоепидемичните мерки за справяне с разпространението на корона вируса в региона. Обажданията се приемат всеки ден от 9,00 до 18,00 ч. и на тях отговарят двама дежурни психолози.