План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г., които не са изпълнени или са частично изпълнени - месечна актуализация

Файлови документи
Прикачен файл Size
Завършване на Плана за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ - 30.06.2017 г. 127.32 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.05.2017 г. 223.14 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 30.04.2017 г. 229.93 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.03.2017 г. 231.04 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 28.02.2017 г. 228.31 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.01.2017 г. 242.67 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.12.2016 г. 406.53 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2016 г. 427.76 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2016 г. 561.41 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомври 2016 г. 541.42 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2016 г. 552.6 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2016 г. 553.06 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юли 2016 г. 411.92 KB
План за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юни 2016 г. 416.39 KB
План за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец май 2016 г. 407.87 KB
План за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец април 2016 г. 408.76 KB
План за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец март 2016 г. 380.88 KB
План за изпълнението на приложимите предваритени условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец февруари 2016 г. 362.02 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец януари 2016 г. 389.45 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2015 г. 357.61 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2015 г. 392.99 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомвмври 2015 г. 387.56 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2015 г. 358.47 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2015 г. 379.46 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юли 2015 г. 394.25 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юни 2015 г. 395.78 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец май 2015 г. 396.64 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец април 2015 г. 371.33 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец март 2015 г. 404.77 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец февруари 2015 г. 412.11 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец януари 2015 г. 394.28 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2014 г. 398.47 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2014 г. 408.22 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомври 2014 г. 397.73 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2014 374.91 KB
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г. План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2014 г. 352.81 KB