17 274 е броят на постъпилите проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

17 274 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 142 975 504.26 лв. по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

Диаграма

Общ брой подадени проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ от началото на настоящия програмен период до момента - 26 723

Общ брой подадени проектни предложения от стартиране на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на 14 май 10:00 ч. до 15 май 16:00 ч. - 17 274