Подкрепата за уязвимите групи във Велико Търново се удължава до края на годината

Патронажната грижа към Община Велико Търново ще продължи с доставките на лекарства, храни и стоки от първа необходимост на хора от старата столица, които спадат към рисковите групи от заразяване с вируса Covid-19, и които досега са ползвали услугите на общинския колцентър. Условията остават непроменени – услугите се извършват със средства на потребителите, а логистиката и транспортът ще са безплатни.

Запазването на услугите, след отмяната на извънредното положение от 14 май, е осигурено чрез разширяване на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново“. Проектните дейности са с удължен срок до 31 декември 2020 г. Средства за удължаване на патронажната грижа са осигурени от Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Освен доставка на лекарства и необходими продукти, социалните асистенти подпомагат нуждаещите се с още две услуги - заплащане на битови сметки (със средства на потребителите) и заявяване на неотложни административни услуги. В рисковите групи за заболяването, причинено от Covid-19, попадат хора на възраст над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с хронични заболявания или увреждания, както и техните семейства, лица под карантина, самотни родители с едно или повече деца на възраст до 12 години и самотно живеещи хора.

Още в средата на м. март, по инициатива на кмета Община Велико Търново инж. Даниел Панов, бе създаден общински Колцентър с три горещи телефона и един имейл адрес, на които можеха да се подават заявки от възрастни, болни и самотно живеещи хора, за безплатна доставка по домовете на лекарства, хранителни, санитарни и битови стоки и др. За близо два месеца функциониране екипите, работещи в общинския колцентър, са обработили над 800 заявки, повечето от които са за доставка на храни, лекарства и стоки от първа необходимост.

Служителите на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ ще продължат дейностите за подкрепа на хората, ползвали услугите на общинския колцентър. Безплатните доставки за хора от рисковите групи, ще се извършват както за града, така и за населените места от общината, включително и на хора поставени под карантина.