ОИЦ – Търговище представи на бизнеса процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

В поредица от две срещи в Търговище и Попово, Областният информационен център – Търговище запозна бизнеса с възможността да получи между 3 и 10 хиляди лева безвъзмездна помощ, ако е изпаднал в затруднение след началото на кризата.

По процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се очаква да бъдат подкрепени повече от 20 000 български предприятия, стана ясно по време на срещите, които се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки.

Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обясни, че за финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите по реда на тяхното постъпване. Той запозна присъстващите и с рамките за допустимост на кандидатите, допустими разходи, срокове и пр.

Чрез видеоматериал бяха разяснени и указанията за попълване на електронния формуляр.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15 юни т.г., като се кандидатства електронно чрез ИСУН 2020.

 За повече информация относно условията на процедурата можете да се обръщате към експертите на Областния информационен център – Търговище на телефон 0601/6 21 65, на електронна поща oic_targovishte@abv.bg или на място в офиса.