ДЕТЕКТИВИТЕ ОТ СИЛИСТРА СЕ СПРАВИХА УСПЕШНО С НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Във връзка с извънредното положение в страната, урок №3 от инициативата „Детективи на европейски проекти“ бе проведен дистанционно от екипа на Областен информационен център - Силистра чрез създадената фейсбук група „Училищен бинокъл“. Обучителният материал бе посветен на същинското посещение за мониторинг на избрания проект, което включва различни етапи – планиране, организиране и провеждане. Ръководителите на младежката група разпределиха ролите и поставиха задачи: избор на подходящи експерти за интервюиране, подготовка на въпроси, уговаряне на срещи и начин на провеждане на разговорите, заснемане и обработка на видео материал, създаване на клип до 3 минути, както и статия към него, които да представят свършената работа.          

Въпреки усложнената обстановка, учениците се справиха успешно с новото предизвикателство и предадоха в срок Доклад №3.

Линк към изготвеното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=gfjL-eT_MDk&feature=youtu.be

 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ГЛАВНИТЕ ЛИЦА

„Нашият екип се срещна с г-жа Денка Михайлова, ръководител на проекта за реконструкция на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Силистра, и с г-н Георги Тончев, който е директор на реновираното училище. Проведеният разговор ни позволи да съберем информация от първо лице за процеса по осъществяване на проекта, както и за постигнатите резултати.

На въпросите ни г-жа Михайлова отговори изключително професионално, което ни позволи да научим за сложностите и препятствията, съпътстващи процеса. Според нея в един проект затрудненията са неизбежни. Тя сподели някои от тях с нас – неподходящи климатични условия, реконструкция на стари сгради и реализация и финансиране на обществените поръчки.

Също така ни информира за значението на политиките на опазването на околната среда и как те са играли роля в осъществяването на проекта чрез озеленяване на двора на училището.

Директорът на основното училище Георги Тончев сподели мнението си относно резултата от ремонта, наблюдавайки ръста в качеството на обучението. Въпреки че е удовлетворен от цялостната реконструкция, той съобщи, че винаги има място за надграждане.

Проведеното интервю задоволи любопитството ни и ни даде възможност да се докоснем още малко до процеса, като същевременно обогати знанията ни относно реализацията на един проект.“

                                                                                                                                                     Група „Училищен бинокъл“ Силистра

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.