Онлайн събития по проект по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация "ПРИКАЗКА ЗА ПЪТЯ" и Сдружение "КОЛЕКТИВ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРВЕНЦИИ" изпълняват партньорски проект „еГЛАС!“,  по ДБФП №BG05SFOP001-2.009-0165-C02 по процедура BG05SFOP001-2.009 "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" на Оперативна програма „Добро управление“, финансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е създаване на механизъм за участие на младите хора в процеса на разработване и контрол на законодателството на държавата, като част от партньорското управление с гражданите на Република България. В резултат на проекта е създадена и функционира иновативна гражданска онлайн платформа, която позволява на младежите да бъдат реални участници в процесите на формулиране и мониторинг на законодателството.

Целеви групи по проекта са административни структури на изпълнителната власт; държавни органи, създадени с Конституцията на Република България; неправителствени организации; младите хора от българската общественост.

В края на периода на изпълнение на проекта ще се проведат онлайн събития, чрез които да се популяризира проектът и да се получи обратна връзка от представителите на целевите групи.

Събитията ще се проведат онлайн в социалната мрежа Фейсбук на 05, 06 и 07 юни 2020 година от 12:00 часа.

По-подробна информация за проекта и неговите резултати можете да намерите тук:
https://www.facebook.com/%D0%95-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81-101348771612206