По проект във Велико Търново отваря врати нов център за социални услуги

От 1 юли във Велико Търново ще заработи кризисният център „Търновград“, който е първият по рода си в региона. В центъра закрила ще получават хора от десетте общини в областта – жертви на домашно насилие, трафик или експлоатация, останали без подслон след бедствени ситуации и др. Новата социална услуга бе представена на пресконференция с участието на зам.-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова и представители на всички институции, ангажирани със защита на пострадалите от насилие.

Кризисният център се разполага в две иновативни къщички, намиращи се в кв. „Зона В“ в старата столица. Те са изградени по проект на стойност 2,2 млн. лв., предоставени по ОП „Региони в растеж” 2014-2020. В двете сгради са обособени самостоятелни единични и двойни стаи със собствен санитарен възел, включително и по-големи помещения за майки с деца. Във всяка от къщичките ще могат да бъдат настанявани до 15 лица или общо 30 души. За тях ще се грижи екип от професионалисти - социални работници, психолог, медицинско лице, трудотерапевти, охрана и хигиенисти. Вече стартира и вторият модул от обучението на екипа, който ще обслужва потребителите на социалната услуга, като от нея ще могат да се ползват всички на територията на областта и имащи нужда от закрила.

За предоставяне на социалната услуга „Кризисен център за лица“ през март т.г. бе защитен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на стойност близо 250 000 лв. Самата услугата ще е 24-часова. Настаняването в кризисният център ще е напълно безплатно, а хората, които ще ги обитават могат да останат в тях за период от три седмици до шест месеца, в зависимост от проблемите и състоянието им. При необходимост престоят ще може да бъде удължаван.

С проекта „Кризисен център за лица „Търновград“ се създават условия за предоставяне на комплексни социални услуги, оказване на индивидуална подкрепа и задоволяване на ежедневни потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ, интегриране на пазара на труда и включване в обществения живот и др. Потребителите ще имат денонощен достъп до услугите, включително и при спешна нужда. Освен от резидентен тип, цялостната подкрепа може да бъде и мобилна – да се предоставя и извън кризисния център.

От екипа на проекта отчетоха, че неговото изпълнението значително ще улесни работата на институциите – полиция, съд и социалните служители, в подпомагане на жертвите на домашно насилие – жени, деца, възрастни хора.