13 зони във Велико Търново са с безплатен интернет по инициативата WiFi4EU

13 безплатни точки за високоскоростен Wi-Fi достъп до интернет на обществени места вече могат да се ползват от жителите и гостите на Велико Търново. Това стана възможно благодарение на ваучер на стойност 15 000 евро, спечелен от Община Велико Търново по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Община Велико Търново е реализирала доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на цялостната система за предоставяне на безплатен Wi-Fi в зоната пред и на хълма Царевец, в осем от парковете и в старата част на града. Потребителите, желаещи да използват Интернет в тези зони, могат да се свързват към безжичната мрежа WiFi4EU чрез мобилен телефон, таблети или лаптоп, като потвърдят достъпа си на автоматично зареждащата се страница. Съгласно условията на проекта интернет мрежата ще е със свободен достъп за минимум три години, като е предвидено осигуряване на устойчивост с последваща техническа поддръжка на инсталираното оборудване от страна на бенефициента.

По програмата WiFi4EU на ЕК още пет общини от Великотърновска област са спечелили ваучер на стойност от 15 000 евро, за изграждане на безплатна Wi-Fi свързаност за гражданите и посетителите на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове музеи и др.

Община Лясковец, която е сред първите одобрени по програмата WiFi4EU, предоставя свободен достъп до висококачествен интернет на осем обществени места в града, както и в две от съставните села на общината – с. Козаревец и с. Мерданя. Зони със свободен достъп до Интернет, основно паркове и площади, са изградени и на пет места в Горна Оряховица.

От началото на т.г. в Павликени вече работи новоизградената публична мрежа за свободен достъп до Интернет. Обхватът на разпространение на услугата покрива няколко зони, включително централния площад, един от парковете и зоокъта в града. От девет месеца такава мрежа функционира и в гр. Свищов. Тя обхваща района на общинския пазар, три площада, централната градска градина, три от парковете, спортния комплекс в града и зоната на МБАЛ-Свищов.

Община Полски Тръмбеш също е сред одобрените за получаване на финансиране по инициативата WiFi4EU. Минимум десет точки за обществен достъп ще бъдат инсталирани в райони в града, където не се предлага безплатна безжична връзка, като в скоро време общината ще завърши инсталирането и пускането в експлоатация на цялата Wi-Fi мрежа. Wi-Fi мрежа със свободен достъп ще могат да ползват много скоро и жителите на гр. Елена. Общината също е сред одобрените за финансиране по инициативата на Европейската комисия WiFi4EU.

С инициативата WiFi4EU Европейската комисия дава възможност за финансиране на общините от целия Европейски съюз, Норвегия и Исландия. Целта е подобряване на комуникацията, обмен на новини и информация, споделяне на опит и добри практики, разширяване на културните връзки и др., чрез безплатен интернет достъп в обществените пространства.