Открити приемни за европейските възможности за финансиране ще проведе ОИЦ-Видин във всички общини на областта

Окрити приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС.

Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на селищата, където ще е разположен информационния щанд на ОИЦ - Видин:

Чупрене – 29 юни 2020 г., понеделник, от 10:30 ч.;

Ружинци – 29 юни 2020 г., понеделник, от 13:00 ч;

Димово – 1 юли 2020 г., сряда, от 10:30 ч.;

Белоградчик –1 юли 2020 г., сряда, от 13:00 ч.;

Бойница – 2 юли 2020 г., четвъртък, от 10:30 ч.;

Кула - 2 юли 2020 г., четвъртък, от 13:00 ч.;

Брегово – 3 юли 2020 г., петък, от 10:30 ч.;

Ново село – 6 юли 2020 г., понеделник, от 10:30 ч.;

Макреш – 7 юли 2020 г., вторник, от 10:30 ч.;

Грамада – 8 юли 2020 г., сряда, от 10:30 ч.;

Видин – 9 юли 2020 г., четвъртък, от 10:30 ч., пред сградата на Банка ДСК;

 

            Откритите приемни ще са с времетраене час и половина. Екипът на Областния информационен център е подготвил за посетителите на приемните информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

 

            Снимка: Архив – Открита приемна на ОИЦ-Видин в гр. Кула, 02.04.2015 г.

 

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg