1,5 милиона лева получава Община Горна Оряховица от ОП „Региони в растеж”

Един от емблематичните паркове в гр. Горна Оряховица – „Градската градина“ ще бъде цялостно ремонтиран и обновен със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е на стойност 1 472 647 лв. и вече е получил одобрение от Управляващия орган на оперативната програма.

Парк „Градска градина” е разположен на площ от 30 дка и от създаването му не са правени съществени промени, като голяма част от алеите се нуждаят от ремонт, има нужда от ново осветление и нови детски съоръжения. По проекта се предвижда монтирането на нова паркова мебел, изграждане на нови алеи, монтиране на енергоспестяващо и декоративно осветление, система за видеонаблюдение, както и оформяне на нови детски площадки, фитнес на открито и други атракциони. Ще има също така обособени места за любителите на тихи игри. Парковата среда ще бъде адаптирана за ползване и от хората с увреждания. След извършване на фитосанитарна експертиза ще бъде преценено кои дървета и храсти ще се запазят и какви нови растителни видове ще могат да бъдат засадени в парковото пространство. Изготвянето на работния инвестиционен проект за градската градина, заедно с други за още шест обекта в града,  бе финансиран отново по ОПРР чрез проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ град".

Всеки момент предстои подписването на договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Вече е обявена и процедурата за избор на изпълнител на ремонтните дейности. Обществената поръчка бе обявена под условие преди одобрението на проекта, за да не се губи време и реализацията му да започне възможно най-бързо.

Парк „Градска градина“ в Горна Оряховица е само един от обектите включени в инвестиционната програма на общината, за която има одобрени общо 20 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със средства от ОПРР досега са реализирани проекти за ремонт и обновяване на градският площад, парк „Детски кът”, реконструкция на улици в индустриалната зона, изграждане на приют за бездомни лица, подобряване на училищната инфраструктура и др.