Открити приемни на ОИЦ-Търговище

Областният информационен център - Търговище проведе изнесени приемни в Омуртаг и Антоново.

Две изнесени приемни по актуални и предстоящи процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) проведе на 24 и 29.06.2020 г. Областният информационен център – Търговище.

Първата приемна привлече интереса на десетки граждани на град Омуртаг и села от общината на 24 юни.

В рамките на информационната кампания на 29 юни беше проведена и приемна в град Антоново.

По време на двете информационни събития щандът на ОИЦ-Търговище беше посетен от над 70 граждани. Основен интерес беше проявен относно възможностите за инвестиции в земеделските стопанства, както и за подкрепата за неземеделски  дейности.

По време на приемните в двете общини, попадащи в обхвата на ПРСР, посетители търсиха разяснения за възможностите по мерките, насочени към ограничаване последствията от вероятни природни бедствия по мярка 5.1. от Програмата.

Предстои приемни да се проведат и в общините Попово и Опака.