Бъдете нашите посланици в ЕС!

Заместник-кметът Цветомира Илиева награди видинските участници в международната инициатива „Детективи на европейски проекти“

Днес се проведе заключителното събитие, с представяне на изработения продукт, на видинския участник в международния проект „Детективи на европейски проекти“  - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“. В него се включиха представители на Община Видин, РУО-Видин, отдел „Закрила на детето“, директорът на ГПЧЕ-Видин и неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

От името на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Цветомира Илиева приветства младите хора и техния класен ръководител Милена Ружева. Тя оцени усилията им да направят пълно и задълбочено проучване и мониторинг на цялостния процес на деинституционализация на децата с увреждания в три социални заведения в град Видин (центровете за настаняване от семеен тип „Зора” и „Дъга и защитеното жилище „Вяра, Надежда и Любов”, изградени и оборудвани в рамките на мониторирания от учениците проект „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин).

Цветомира Илиева пожела на младите хора „да се представят успешно и на национално ниво“. Заместник-кметът на Община Видин връчи и поощрителни награди на учениците и техния класен ръководител.

Управителят на Областния информационен център Мариела Савкова също даде висока оценка на видинския участник в  международната инициатива „Детективи на европейски проекти“. Тя им благодари за усилията, социалната чувствителност, предвид избора на проект за уязвими групи, креативността и изградените контакти с институции и организации. Савкова пожела на младите хора и занапред да са все така търсещи, все така успешни и с активна гражданска позиция за европейското финансиране и ползите от него.

Класният ръководител на учениците от 11 б клас Милена Ружева благодари за подкрепата на екипа на ОИЦ-Видин и на всички институции, които са съдействали за успешния мониторинг на младите хора – Община Видин, директорът на ГПЧЕ „Й. Радичков“ Любомир Георгиев, социалните институции и неправителствените организации. Младежите също благодариха за възможността да работят по международния проект, съдействието на ОИЦ и всички институции и организации, като Симона Йорданова сподели, че шестте месеца работа по проекта „ни научиха да бъдем хора“!

Младите хора представиха и своя продукт – шестминутно видео с етапите на мониторинга и представяне на успешната деинституционализация за децата с увреждания, чрез реализацията на проект „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Със своя видео продукт и цялостната си работа по проекта, видинските евродетективи ще се представят, заедно с петте отбора от другите градове и на национално ниво. „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“) е международен иновативен проект на Европейската комисия, в който участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция. Нашата страна участва в проекта чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, а ОИЦ действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в дейностите по проекта.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.