Висок интерес към откритите приемни на ОИЦ-Видин

Жителите на Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик с въпроси за ПРСР и предстоящите възможности за финансиране от ЕСИФ

С висок интерес стартираха откритите приемни на екипа на Областен информационен център-Видин. В първите приемни – в Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик, местните жители проявиха интерес към възможностите за финансиране от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Потенциалните бенефициенти очакват отново да има безвъзмездна подкрепа за младите фермери, като виждат в това възможност за развитие на собствени стопанства и възстановяване отглеждането на традиционни култури и животински видове в четирите общини.

Отново с финансиране от ПРСР, местните стопани могат да реализират инвестиции в мерки за преодоляване на последствията от неблагоприятните климатични явления и катастрофични събития, особено от болестите засегнали птици и животни. Екипът на ОИЦ-Видин представи подробно на заинтересовани животновъди и мярката „Инвестиции в земеделски стопанства“. С потенциални бенефициенти бе коментирана и възможността за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки, което ще стимулира местните производители и ще ги направи по-конкурентоспособни.

Възстановяването и реставрацията на православните храмове, което е допустимо по актуалната подмярка 7.6 на ПРСР, също бе представено на местните жители. Залесяването и поддръжката на горските площи (подмярка 8.1) бе друг акцент  в разговорите с посетителите на откритите приемни.

Голям интерес бе проявен и към икономическите мерки, свързани с преодоляване на последствията от COVID 19. Екипът на Областния информационен център представи на заинтересованите лица информация и материали, както за мерките, финансирани пряко от държавния бюджет на Република България, така и коментира с посетителите ефекта и очакванията от процедурата за подкрепа на микро и малките фирми и предстоящата процедура за бевзъзмездно финансиране на средните предприятия.

Експертите от ОИЦ-Видин проведоха и отделни срещи с общинските администрации, традиционни партньори на Центъра през годините. С кмета на Община Чупрене Анжело Добричов бяха коментирани процедури за развитие на туризма и екологията, както и възможността за местна инициативна група. Кметът на Община Ружинци Александър Александров се включи в приемната на ОИЦ; заместник-кметът на Димово Петрана Рангелова обсъди на място с екипа на Центъра възможностите за финансиране на местната власт от ЕС; представители на общинската администрация в Белоградчик също посетиха приемната на ОИЦ.

Откритите приемни на Областния информационен център продължават и в следващите дни. Потенциалните бенефициенти от останалите общини в областта ще могат да зададат на място, в центъра на своето селище, своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от ЕС на следните дати:

Бойница – 2 юли 2020 г., четвъртък, от 10,30 ч.;

Кула - 2 юли 2020 г., четвъртък, от 13,00 ч.;

Брегово – 3 юли 2020 г., петък, от 10,30 ч.;

Ново село – 6 юли 2020 г., понеделник, от 10,30 ч.;

Макреш – 7 юли 2020 г., вторник, от 10,30 ч.;

Грамада – 8 юли 2020 г., сряда, от 10,30 ч.;

Видин – 9 юли 2020 г., четвъртък, от 10,30 ч., пред сградата на Банка ДСК;

 

Снимки: Открити приемни в Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик.

 

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg