ОИЦ - Кърджали

Адрес: Ул. „Македония”, Сграда на „Информационен център”, офис № 5, Гр. Кърджали 6600

Тел./факс: 036165334

Електронна поща: oic.kardzhali@eufunds.bg