С открит щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд в старата столица Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Oперативните програми и ПРСР до края на настоящата 2020 г.

Акцент по време на приемната бе представяне на възможностите за кандидатстване от работодатели и фирми за финансова помощ за запазване на работни места и процедурите „Заетост за теб” и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Гражданите на Велико Търново проявиха интерес основно към възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - подмярки 5.1, 7.6 и 4.1. Част от посетителите на информационния щанд бяха запознати и с актуалните процедури и мерки на местните инициативни групи (МИГ) от региона.

На отправените конкретни запитвания екипът на центъра разясни категориите допустими кандидати, размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП), допустимите дейности, сроковете и начина за електронно кандидатстване с проектно предложение чрез системата ИСУН 2020.

Посетителите на информационния щанд получиха и рекламно-информационни материали на ОИЦ - Велико Търново и специално подготвена брошура с актуалните процедури по основните оперативните програми и ПРСР до края на 2020 г.